BONUSLÄSNING: En martyrs sista dikt

Syner och drömmar

Syner och drömmar är en häpnadsväckande samling berättelser direkt från muslimvärlden. Författaren Tom Doyle återberättar inte bara dessa historier, utan svarar också på frågorna: Varför använder Gud syner och drömmar för att nå in i muslimvärlden? Kan man lita till drömmarna? Vad blir resultatet av dessa syner och drömmar?
Följ med på en resa till hjärtat av Mellanöstern och möt nya troende som verkligen har berörts av Jesus på ett mirakulöst sätt, genom drömmar på natten.

Här kan du läsa ett kapitel ur Syner och drömmar, som går att beställa från Sjöbergs Förlag här.

Kapitel 5
En martyrs sista dikt

Hur pass farligt är det att följa Jesus i Saudiarabien? Fatima al-Mutairi fick erfara svaret. Hon bodde i Buraydah, en stad känd för en islamisk fanatism som överträffar de flesta av Saudiarabiens städer. Vid tjugosex års ålder lämnade Fatima den här världen. Hon blev en martyr för Kristus. Hennes egen bror dödade henne, men den mardrömslika berättelsen slutar med en inspirerande vision av hopp.

För ett namns skull
Profeten Muhammed gav sin fjärde dotter namnet Fatima. Under alla profetens krig och åtskilliga försök att döda honom, stod denna modiga kvinna troget och lojalt vid sin fars sida. Hon aktade sin far så högt att hans död bokstavligen ändade även hennes liv, och hon dog bara fem månader efter profeten. Som en följd av det, äras hon än idag bland muslimerna för sin styrka och sitt mod, och hennes vördade namn används generöst av muslimska föräldrar, vilka ofta jämför henne med Maria, Jesu moder. Att få namnet Fatima är en ära för varje muslimsk flicka – speciellt om denna flicka bor i Saudiarabien och har en ärofylld släkthistoria.

Fatima al-Mutairi tillhörde en ryktbar beduinstam med månghundraåriga rötter i Saudiarabien. Släkten al-Mutairis inflytande sträcker sig över hela det saudiska kungadömet och in i grannlandet Kuwait. Det var därför naturligt att en dotter av släkten al-Mutairi från Saudiarabiens östra provins skulle ges namnet Fatima. Hela släkten är hängivna muslimer, och i familjen finns en bror som är både en muslimsk lärd och medlem i ”Saudiska kommissionen för befrämjande av dygd och motverkande av ondska” (namnet talar sitt tydliga språk vad det handlar om). Med ett sådant genetiskt arv och den strikta islamiska fostran hon getts, var klanen al-Mutairis förväntningar höga på Fatima. Att hon skulle bli en Jesu lärjunge var dock inte en av dem.

Drömmar – än en gång
Hur många människor hade Fatima mött på nätet, som hävdat att de haft drömmar om Jesus? Och de flesta av dem var muslimer! Till en början försökte hon förklara bort dem, men berättelserna om dessa drömmar väckte hennes nyfikenhet på en andlig värld bortom islam. Hon började läsa allt hon kom över om Jesus, och hennes internetvänner – vilket hon verkligen kände att de var – uppskattade att samtala om den aldrig sinande strömmen av frågor hon ställde om deras tro. Och det verkade som om hon varenda dag mötte ännu en person som haft drömmar om denne Jesus. Alla berättade de om en Person full av kraft och godhet, som överväldigade honom eller henne, inte med outhärdlig skam som de muslimska ledarna, utan med en ren kärlek som trängde djupt in i deras hjärtan. Det var föreställningen om en kärleksfull Gud som förbluffade henne. En vän beskrev honom som en herde som vakar över fåren och har omsorg om dem. Fatimas hjärta värkte av längtan efter en sådan upplevelse av tillhörighet och acceptans.

I månader satt den unga kvinnan försjunken i Nya testamentet på nätet, och såg för sitt inre Jesu underbara kärlek till sina lärjungar. Han var så oemotståndlig, och en kväll böjde hon sig i lydnad och bejakade hans kallelse för hennes liv. Hon sade ja till att följa honom, oavsett vad konsekvenserna kanske – eller med största sannolikhet – skulle bli. Även om Fatima inte gick till någon kyrka, bad hon nästan varje dag online med vänner runtom i världen. De uppmuntrade henne med deras egna berättelser om kampen de upplevde med familjer och vänner under deras resa med Kristus.

Fatima var trogen sitt namn, även som ”otrogen”. Hennes tro på Kristus fördjupades snabbt och hennes passion för Herren blev snart känd bland de troende på nätet. Hon gick med i Gulf Christian Forum, en liten grupp av tio resoluta kristna vars uppgift är att fylla internet med e-mail och bloggar som berättar om Kristus för alla intresserade muslimer. Varje kväll besvarade Fatima frågor från muslimer som sökte efter sanningen om Gud. Hennes bloggar, där hon skrev under pseudonymen ”Rania”, blev kända för hennes inspirerade dikter om Jesus.

Avslöjande ord
Fatima befann sig på jobbet den dagen hennes bror fann hennes dagböcker. Trots att avfallet var uppenbart, rotade han igenom alla tänkbara gömställen i hennes rum för att finna fler bevis. Han upptäckte de kristna kontakterna på hennes dator, bibelstudieanteckningar som hon fört, och slutligen dikterna om Jesus. Denna vanära var fullständigt oacceptabel. Det fanns bara en lösning som skulle förskona hans familj från den skam som hotade förgifta al-Mutairisläkten i generationer framöver.

När Fatima kom hem, tillkännagav hennes bror för familjen att hon hade hängett sig till de otrognas tro, en tro som hon nu skulle dö för. För att bekräfta det chockerande avslöjandet, frågade den rasande koranlärde brodern Fatima: ”Är du en Jesu efterföljare?”
Hennes svar var enkelt: ”Ja. Ja, det är jag.”

Han tog hennes mobil, så att hon inte skulle kunna ringa på hjälp – inte för att någon i Buraydah skulle komma till hennes undsättning – och låste in Fatima i hennes sovrum. Den dator som en gång hade förmedlat Kristus till henne, förmedlade Ranias sista ord till omvärlden under de fyra timmar som hon väntade på sin avrättning. Till sin kyrka på nätet och bortanför den, sände hon ut en sista dikt på internet:

Må Herren Jesus leda er, o muslimer, och upplysa era hjärtan så att ni kan älska andra. Vi tillber inte korset, och vi är inte galna. Vi tillber Herren Jesus, världens ljus.
Vi lämnade Muhammed, vi går inte längre på hans väg. Vi följer Jesus Messias, den klara sanningen. Och vi älskar vårt hemland helt och fullt, vi är inga förrädare. Vi är stolta över att vara saudier. Hur skulle vi kunna förråda vårt land och vårt kära folk?? Hur skulle vi kunna göra det, när vi är beredda att dö för det saudiska folket???
Det är till mina fäders hemland och dess ära som jag skriver denna dikt. Och vi säger: ”Stolta, stolta, stolta är vi över att vara saudier.”
Vi valde vår väg, den väg där vi fann ledning. Och varje människa är fri att välja sin religion.
Låt oss få leva ifred med vår tro på Jesus. Låt oss få leva i nåd och ro tills vår tid kommer. Tårarna rinner nerför mina kinder och åh, så hjärtat sörjer med dem som blivit kristna och lider! Hur kan er grymhet vara så stor!
Och Messias säger: ”Saliga är de förföljda.” Och för Kristi skull uthärdar vi allt. Hur kan ni kalla oss för otrogna?
Det räcker – era svärd berör mig inte, inte heller ondskan eller vanäran. Era hot oroar mig inte, och vi är inte rädda.
Och vid Gud, in i döden är jag en kristen – men åh, jag gråter över det sorgliga liv som rann bort. Under många år var jag långt borta från Herren Jesus.
O historia, berätta och förmedla dina vittnesbörd. O vittnen! Vi är kristna, vi är vittnen – det är på Kristi väg vi går.
Lyssna noga till dessa mina ord, märk dem väl. Det är Jesus som är min Herre, och Han är den Bäste av Beskyddare.
Jag råder er att sörja över er själva, att slå samman era händer i sorg. Se det hemska hatet i er blick.
Var finns medmänskligheten, kärleken – var är den?
Och som mina sista ord ber jag till Herren över alla världar.
Jesus är Messias, det klara Ljuset som leder oss. Må Han förändra tänkesätt och låta rättvisan få sista ordet.
Och må Han låta Kärleken spridas bland er, o muslimer.

Bara några minuter efter att hon tryckt på ”sänd” för sista gången, kom Fatimas bror in i rummet. Han slog henne brutalt, bröt hennes ben och spräckte hennes hud. Till sist skar han av henne tungan och släpade ut henne utomhus där han brände henne levande.

Jag tror att Fatima fick en hjältes välkomnande i himlen. Hennes kärlek till Jesus var lika stor som den passion med vilken hon en gång sökte Honom. Denna kvinna som var mer skolad i islam än de flesta någonsin blir, hennes liv och död ropar ut sanningen om en Frälsare vars kraft och kärlek besegrar till och med de mörkaste av Satans villfarelser. Fatima, det modiga unga helgonet, var trogen sitt namn som betyder ”mod och styrka” ända in i döden.
Jag hoppas att Jesus en dag i himlen ska ge oss alla äran att få möta Fatima – martyr för Kristus i Saudiarabien.


Boken Syner och drömmar går att beställa här. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *